Ledarhundsklubben - Stockholm & Gotlands läns - Ledarhundar i fardtjansten 


  

Menyn

Till Startsidan

Bli medlem

För medlemmar

Om ledarhunden

Tillgänglighet med ledarhunden

Kalendarium

Bildgalleri

Arkiv

Om oss

Kontakta oss

Närstående verksamhet

Länkar

Färdtjänstens fyrbente passagerare – ledarhunden

 

Här får, du som arbetar med färdtjänstresor, råd om hur du kan medverka till att göra resan både säker och trevlig för passageraren med fyra ben, ledarhunden. Du får också lite information om de lagar som styr transporter med djur, och lite fakta om ledarhunden

Ledarhunden - En tjänstehund

Till ansvariga i samhället samt Organisationerna inom Astma- och Allergiförbundet och Synskadades Riksförbund.

Ledarhunden är, som polishunden och narkotikahunden, en tjänstehund. Det betyder bl.a. att den får vara på platser och i lokaler där andra hundar inte får vistas. När ledarhunden har sin vita sele på sig, arbetar den och får inte störas.

Ett levande förflyttningshjälpmedel

Ledarhunden är ett levande förflyttningshjälpmedel för personer som har synskada. Ledarhundens uppgift är att leda sin förare förbi faror och hinder i miljön, markera kanter, trappor, stolpar, dörrar, hissar med mera. Ledarhundsförare kallas den som använder ledarhunden. Tillsammans blir de ett ledarhundsekipage.

Lagar som styr säkra transporter med djur

Jordbruksverket som är lagstiftande myndighet med avseende på djur, påtalar i Djurskyddslagen (1988:534), Djurskyddsförordningen (1988:539) samt Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om transport av levande djur ( DFS 2004:10) om regler angående transport av levande djur. I dessa lagar föreskriver Jordbruksverket att djuren ska transporteras på ett säkert sätt, de får inte riskera att utsättas för skada eller lidande i samband med transport. Transportmedlet ska vara lämpligt för ändamålet. Djuren ska skyddas mot stötar, skavningar och liknande samt mot värme och köld.

Allmänna råd för en säker resa med ledarhund

Det är olämpligt att samplanera med passagerare som använder Förflyttnings hjälpmedel som till exempel rullator eller rullstol.

Tänk på att:

  • Stänga av motorn. Ledarhunden vill inte hoppa in om motorn är igång.
  • Tömma Kombiutrymmet! Lösa föremål kan flyga omkring och skada hunden vid kraftiga inbromsningar eller svängar.
  • Undvika att förvara bensin dunkar, flaskor med spolar vätska, glykol och dylikt i kombiutrymmet! Detta kan ge ledarhunden livshotande skador vid förtäring.
  • Spänna fast reservdäck, barnbilstolar och liknande.
  • Utrusta kombi utrymmet i bilen med ett ”hundgaller”/lastgaller och gummimatta.
  • Halvkombi kan ha för litet utrymme för ledarhunden.

Kom ihåg att:

Passageraren/Ledarhundsföraren ska själv sätta in sin ledarhund vid hämtning och själv ta ut sin ledarhund vid resans slut. Vänta med att öppna bagageluckan tills du får klartecken från passageraren/ledarhundsföraren.

Obs:

  • Airbag på passagerare sidan kan orsaka dödsolyckor om ledarhunden åker fram på golvet.
  • Golven i fordon som är anpassade för rullstol är ofta mycket hala och har fästen som kan skada ledarhunden.
  • Fordon som har värmeslingor i golven kan orsaka brännskador på ledarhundens tassar.

För mer information, kontakta ledarhundsverksamheten vid Synskadades Riksförbund:

Barbro Carlberg, konsulent, 0730-22 26 26, barbro.carlberg@srf.nu
Maria Lundin, konsulent, 070-699 03 03, maria.lundin@srf.nu
Laila Tapper, konsulent, 070-677 76 03, laila.tapper@srf.nu
Marie Nolèn, leg veterinär, 070-320 22 01, marie.nolen@srf.nu
Bengt Borg, kvalitetsansvarig, 070-656 38 08, bengt.borg@srf.nu
Roger Lindahl, kvalitetsansvarig, 070-266 16 36, roger.lindahl@srf.nu


     
 

Sponsorer:

Kardevall Asfalterar AB Rörmekano logo
  Kardevall Asfalterar AB, VALLENTUNA
tel: 070-647 83 18
www.kardevallasfalterarab-vallentuna.clearsearch.se
  Rörmekano
tel: 08-511 791 48
www.rormekano.nu
Susanns Familjedaghem logo Logo
  Susanns Familjedaghem
tel: 070-7342340
www.dagmammor.se
  Oderland webbhotell
tel: 031-3616161
www.oderland.se

 

 

 
     

 

©2012 Created by Morgan Högberg. Webmaster mail: morgan@ledarhundsklubben.se