Ledarhundsklubben - Stockholm & Gotlands läns - 160514 Referat fran fagelskadning och medlemsmote 


  

Menyn

Till Startsidan

Bli medlem

För medlemmar

Om ledarhunden

Tillgänglighet med ledarhunden

Kalendarium

Bildgalleri

ArkivOm oss

Kontakta oss

Närstående verksamhet

Länkar

Referat från fågelskådning och medlemsmöte den 14 maj i Vickberga

en trevlig tradition vi gärna fortsätter är fågelskådning då de är som mest aktiva. Den 14 maj kunde ornitologerna Tony och Lena Johansson vara med oss och som vanligt hitta många olika fåglar. Årets skörd blev 26 varav ett nytt läte som kom från en Rödbena. Några av de andra fåglarna var Bofink, Talgoxe, Lövsångare, Svartvit flugsnappare, Skogsduva, Ringduva, Lärka, Grönfink, Större hackspett, Svarthätta.

Den som vill njuta av de här fåglarna och många andra kan ladda ner en app i sin mobiltelefon. Kvitter eller Krax och fler finns. Appen Kvittromaten kan även hjälpa till att identifiera fåglar. Hur bra den är vet jag inte.

Efter en dryg timmes promenad i blåst och nästan regn återvände vi till Eva och Görans hem där en mumsig lunch var framdukad.

Tony passade då ockå på att uppdatera oss om ringmärkning av fåglar. I arkivet kan du hitta en länk som heter: Ringmärkning av fåglar. Det finns mycket att läsa om detta.

Vid det aviserade medlemsmötet var vi åtta meddlemmar. Tre nya röstberättigade medlemmar valde vi in , Joachim Kåhlman, Daniela Velarde och Mariah Sethsen.

Den 2 juli avrundar vi våren med en promenad på Djurgården.

Njut av en härlig sommmar

Hälsningar

Viviann E

referent

 

Ringmärkning av fåglar

På ringen finns ett unikt nummer och en adress. Metoden att ringmärka fåglar med aluminiumringar påbörjades i Danmark i slutet av 1800-talet. Orsaken var att man ville ta reda på vart fåglarna flyttar, hur gamla de blir och om de kommer tillbaka till samma platser mellan olika år. Ottenby fågelstation startades 1946 och alltsedan dess har ringmärkningen varit grunden i verksamheten. För de flesta europeiska fågelarter finns idag svaret på de inledande frågorna, men fortfarande finns många frågetecken att reda ut. Under årens gång har givetvis nya frågor uppkommit och numera studeras fåglarnas strategier för fettupplagring, ruggning och orientering i samband med ringmärkningen.

Ett annat viktigt syfte med dagens ring-märkningsverksamhet är att undersöka om fågelarternas populationer ökar eller minskar, och i så fall ta reda på orsaken till detta. Fångst-en på Ottenby har därför bedrivits på samma sätt och på samma platser varje år sedan 1972, och på så vis kan man bättre jämföra fångstsiffrorna och avgöra huruvida populations- storlekarna förändras. Förhoppningen är att vi genom kunskap om fåglarna ska kunna hjälpa dem att klara sig bättre i framtiden. Ottenby fågelstation ståtar idag med världens längsta obrutna fångstserie. Den inleddes när fågelstationen grundades 1946 och har sedan fortgått varje vår och höst fram till idag.

Ringmärkningen vid Ottenby fågelstation på Ölands södra udde pågår, bortsett från ett kort sommaruppehåll, mellan 15:e mars och 15:e november. De flesta småfåglar fångas i specialgjorda slöjnät, som är tillverkade av en tunn och mjuk nylontråd. När fågeln flyger mot nätet trillar den ner i en ficka som bildas av fågelns tyngd. Under våren används nio nät och under hösten tretton. I fångstträdgården finns även två "Helgolandsfällor". Dessa är byggda som stora nätstrutar med träd och buskar i. Fågeln flyger allt längre in och hamnar till slut på en "fallucka", som öppnas av personalen som går genom fällan regelbundet. Både nät och fällor vittjas en gång varje halvtimme från gryningen och fram till kl. 11, då fångsten i trädgården avslutas.

Under juli och augusti flyttar stora mängder arktiska vadare förbi Öland. Många stannar för att lagra upp nya fettreserver för att orka fram till övervintringskvarteren i Västeuropa och Afrika. Med hjälp av specialgjorda burar, som ställs ut i kombinationer på de bankar av tång som omger udden, kan vadare fångas in för ringmärkning. Burarna fungerar som labyrinter, där fåglarna går in för att leta mat och sedan inte hittar ut igen.

Vissa höstar fångas även rovfåglar. Kött läggs då i en liten voljär med öppning i taket, varigenom fågeln kan komma ner. När fågeln ätit sig mätt kommer den inte upp genom den strutformade öppningen, utan blir kvar och kan hämtas av ringmärkarna.

Efter fångst transporteras fåglarna direkt till ringmärkningslaboratoriet. När fågeln artbestämts får den sin ring, som är noga anpassad efter tjockleken på benet. Småfågelringarna är gjorda av aluminium och motsvarar vikten av ett armbandsur för oss människor. Fågelarter som håller till i vatten, exempelvis vadare och änder, förses med ringar av stål, som bättre står emot slitage. Så långt det är möjligt bestäms sedan fågelns kön och ålder. Mätdata som vikt och vinglängd registreras och speciella data som fågelns ruggning (byte av fjäderdräkt) och mängden lagrat

 


     
 

Sponsorer:

Kardevall Asfalterar AB Rörmekano logo
  Kardevall Asfalterar AB, VALLENTUNA
tel: 070-647 83 18
www.kardevallasfalterarab-vallentuna.clearsearch.se
  Rörmekano
tel: 08-511 791 48
www.rormekano.nu
Susanns Familjedaghem logo Logo
  Susanns Familjedaghem
tel: 070-7342340
www.dagmammor.se
  Oderland webbhotell
tel: 031-3616161
www.oderland.se

 

 

 
     

 

©2012 Created by Morgan Högberg. Webmaster mail: morgan@ledarhundsklubben.se