Ledarhundsklubben - Stockholm & Gotlands läns - 140326 Referat fran arsmotet 


  

Menyn

Till Startsidan

Bli medlem

För medlemmar

Om ledarhunden

Tillgänglighet med ledarhunden

Kalendarium

Bildgalleri

ArkivOm oss

Kontakta oss

Närstående verksamhet

Länkar

140326, Referat från årsmötet onsdagen den 26 mars 2014

 

Till årsmötet hade 15 röstberättigade och 2 stödjande medlemmar infunnit sig. Stödjande medlemmar har förslags- och yttranderätt.

Bengt Eriksson valdes till årsmötesordförande och Viviann Emanuelsson till årsmötessekreterare. Eva Lundmark och Agneta Forselius servade under mötet med ackuratess.

Styrelsens redovisningshandlingar granskades och verksamhetsberättelsen liksom resultat och balansräkningen lades till handlingarna utan diskussion, men beträffande styrelsens förslag att reservera ytterligare knappt 20 000 kr för veckoslutskursen bifölls inte av årsmötet utan det beslutades att alla föreningens pengar skulle föras över i löpande räkning även de som förra året reserverats för veckoslutskursen. Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för det gångna året, vilket även rekommenderats av revisor Margaretha Häll Assarsson.

Monica Ulmeryd omvaldes till ordförande och Morgan Högberg och Birgitta Sjöqvist omvaldes på två år. Till de två fyllnadsvalen på ett år fanns inga som ville ställa upp och styrelsen består tills vidare endast av tre ledamöter. Margaretha Häll Assarsson omvaldes till revisor och Karin Hjalmarsson nyvaldes till revisorsersättare. Till valkommitté omvaldes Ingela Sjöqvist och – Viviann Emanuelsson och nyvaldes Siw Olsson. Ingela utsågs till sammankallande.

Årsavgiften för 2015 beslutades till 150 kr. Verksamhetsplanen godkändes med den rättning som styrelsen föreslog och de närmaste aktiviteterna är en promenad vid Sundbygård söndagen den 27 april, en heldagsutflykt till ornitologerna Lena och Tony Johansson utanför Björklinge lördagen den 31 maj och veckoslutskursen är inplanerad till den 6-7 september på Almåsa.

Under punkten övriga frågor rapporterade Arbetsgruppen inför internationella ledarhundsdagen. Det som man planerat göra gick i stöpet och nu skulle man satsa på berättelser och limerickar på startsidan på Ledarhundsklubbens hemsida och dessutom försöka få media intresserade. Karin Hjalmarsson förevisade en ny typ av rastklocka som hon skulle prova för Ledarhundsverksamhetens räkning. Guy Perdhe och Elisabeth Ravstis tog åter upp frågan om att Ledarhundsklubben borde gå upp i Sveriges Ledarhundsförare och återigen avvisade årsmötet denna propå. Vi har fortfarande olika ändamål och den som vill kan vara medlem i båda föreningarna. Ett samarbete inför Ledarhundens dag 2015 blev resultatet av diskussionen.

Avslutningsvis tackade Monica för förtroendet att ännu ett år få leda arbetet i Ledarhundsklubben och årsmötesordförande Bengt avtackades med gott, mörkt Nynäsöl och årsmötessekreterare Viviann med en flaska bubbel. Göran Lundmark och Margareta Bothin avtackades för sitt arbete i styrelsen med presentkort.

Så var årsmötet slut och alla kunde åka hem till sitt.


Monica Ulmeryd     
 

Sponsorer:

Kardevall Asfalterar AB Rörmekano logo
  Kardevall Asfalterar AB, VALLENTUNA
tel: 070-647 83 18
www.kardevallasfalterarab-vallentuna.clearsearch.se
  Rörmekano
tel: 08-511 791 48
www.rormekano.nu
Susanns Familjedaghem logo Logo
  Susanns Familjedaghem
tel: 070-7342340
www.dagmammor.se
  Oderland webbhotell
tel: 031-3616161
www.oderland.se

 

 

 
     

 

©2012 Created by Morgan Högberg. Webmaster mail: morgan@ledarhundsklubben.se