Ledarhundsklubben - Stockholm & Gotlands läns - 120327 Referat fran arsmote 


  

Menyn

Till Startsidan

Bli medlem

För medlemmar

Om ledarhunden

Tillgänglighet med ledarhunden

Kalendarium

Bildgalleri

ArkivOm oss

Kontakta oss

Närstående verksamhet

Länkar

Ledarhundsklubben-Stockholms län
2012-04-01

Referat från årsmötet den 27 mars 2012,
samt från styrelsens konstituering samma kväll, efter årsmötet.

17 medlemmar hade mött upp på Rådstuguvägen 19 i Huddinge. Av dessa var 13 röstberättigade medlemmar.

Innan årsmötet började på allvar åts goda pajer från Martin Olsson tillsammans med ett glas vin. Kaffet med en av Eva Lundmark bakad mjuk kaka avnjöts något senare under mötet.

Eva Lundmark tillsammans med Annmari Skogberg och Agneta Forselius skötte med stil och elegans dukning och servering mm på årsmötet. Vi tackar dem förden fina servicen.

Bengt Eriksson valdes till ordförande för mötet och Annmari Skogberg till sekreterare. Till justerare av årsmötesprotokollet valde mötet Siw och Sune Olsson.

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 lades med godkännande till handlingarna, liksom resultat och balansräkningen. Revisorn förordade att styrelsen skulle få ansvarsfrihet för sin förvaltning 2011. Revisorns förslag att dela upp föreningens kapital på olika konton avslogs dock av årsmötet. Årets överskott förs således in i löpande räkning för 2012.

Balans- och resultaträkningen fastställdes av årsmötet och styrelsen fick ansvarsfrihet för sin förvaltning av 2011-års verksamhet.

Till ordförande omvaldes Monica Ulmeryd på ett år och till styrelseledamöter omvaldes Birgitta Sjöqvist och Morgan Högberg på 2 år. Göran Lundmark och Margareta Bothin har mandattid ännu 1 år.

Till valkommitté omvaldes Ingela Sjöqvist och Margareta Lundborg Karlsson och nyvaldes Vivianne Emanuelsson med Ingela som sammankallande.

Medlemsavgiften för 2013 fastställdes till 200 kr och i samband med diskussion kring 2012-års verksamhet diskuterades höjning av egenavgifter och deltagaravgiften för veckoslutskursen.

Förslaget till verksamhetsplan för innevarande år godkändes i princip förutom förslaget att fågelskådningen skulle förläggas till Vikbergahöjden hos Lundmarks den 26 maj. För september framkom förslag på att istället besöka Tyresta nationalpark gärna med guide. Ämnen till Hundsnackarkvällar uppmanade styrelsen medlemmarna att snarast komma in med.

Så till slut resultatet av behandlingen av de 3 motionerna. Angående föreningens veckoslutskurs skall den betraktas som en träningshelg och alla hundar oavsett ålder är välkomna. De som under året har gått en grundkurs eller fått direktleverans får stå på väntelista för att se efterfrågan på platserna, och anmälningstiden sker inom begränsad tid varefter styrelsen fastställer deltagandet.

Motionen om senarelagd tid för inomhusaktiviteter blev beslutad så, att års-och julfesten börjar 18.30 men att i övrigt starta kl. 18.00.

Den sista motionen om att kunna rösta med ja eller nej på föreningens maillista avslogs med motiveringen, att frågor av intressepolitisk karaktär kan tas upp på medlemsmöten som annonseras 14-dagar i förväg. Medlemmarna skall påminnas om detta. Ännu har ingen använt denna möjlighet.

Så var årets årsmöte till ända och Monica tackade för förtroendet att ytterligare ett år få leda föreningens verksamhet. Bengt och Annmari avtackades på ett traditionellt sätt med kluckande paket och de servande damerna fick blomstercheckar.

Efter årsmötet hade styrelsen ett konstituerande möte, där man till en del omfördelade arbetsuppgifterna inom styrelsen.

Birgitta Sjöqvist har fortfarande uppdraget som kassör, vilket hon skött perfekt under de år som föreningen funnits. Dessutom valdes hon till Studieansvarig som i vårt fall främst innebär kontakterna med Studiefrämjandet, och tillsammans med ordföranden planering och genomförandet av veckoslutskursen. Morgan Högberg blev förutom sekreterare vald till medlemsansvarig och vice ordförande. Göran Lundmark och Margareta Bothin skall tillsammans ansvara för föreningens samtliga aktiviteter förutom årsmötet och veckoslutskursen dvs. ordna föreläsare, göra inbjudningar och sända ut dem och ta emot anmälningar. Göran blev dessutom vald till vice sekreterare. Allt som återstår i föreningsarbetet får ordförande Monica hantera och ta ansvar för.

Nu kan vi se fram emot ett nytt och spännande verksamhetsår och vi hoppas att många av våra medlemmar och anhöriga kommer på våra aktiviteter.

Monica Ulmeryd     
 

Sponsorer:

Kardevall Asfalterar AB Rörmekano logo
  Kardevall Asfalterar AB, VALLENTUNA
tel: 070-647 83 18
www.kardevallasfalterarab-vallentuna.clearsearch.se
  Rörmekano
tel: 08-511 791 48
www.rormekano.nu
Susanns Familjedaghem logo Logo
  Susanns Familjedaghem
tel: 070-7342340
www.dagmammor.se
  Oderland webbhotell
tel: 031-3616161
www.oderland.se

 

 

 
     

 

©2012 Created by Morgan Högberg. Webmaster mail: morgan@ledarhundsklubben.se