Ledarhundsklubben - Stockholm & Gotlands läns - 111020 Referat fran hundsuben 


  

Menyn

Till Startsidan

Bli medlem

För medlemmar

Om ledarhunden

Tillgänglighet med ledarhunden

Kalendarium

Bildgalleri

Arkiv



Om oss

Kontakta oss

Närstående verksamhet

Länkar

Referat från hundsuben

 

Ledarhundar i nationalparken

9 glada och entusiastiska medlemmar samlades i Café Java för att under ett par timmar samtala med bordsgrannarna och inmundiga varma smörgåsar med vin, öl eller kaffe. Diskussionerna var livliga och alla tycktes trivas.

Ordförande, Monica, höll ett kort medlemsmöte där Carina Lönnebring från Enhörna valdes in som stödjande medlem. Det beslutades också att även nästa års Hundpub skulle vara utan gästföreläsare dvs att medlemmar i lugn och ro kan prata med varandra. Monica informerade om att nästa aktivitet blir i form av en Hundsnackarkväll den 15 november där Ulf Domei berättar om sitt arbete med sökhundar för marinen och att julfesten som är planerad till den 8 december inte kommer att äga rum på Gotlandssalen utan på Rådstuguvägen 19 i Huddinge pga att ingen alkohol längre får medtagas och förtäras i stockholmsföreningens lokaliteter. Vidare informerades om att veckoslutskursen 2012 kommer att gå av stapeln den 25-26 augusti på Almåsa och inbjudan till denna kurs kommer att gå ut före midsommar nästa år. Styrelsen har fått sanktion att prioritera medlemmar som inte tidigare deltagit och de som under året genomgått en grundkurs kommer att sättas sist bland anmälningarna. Styrelsen uppmanade slutligen alla medlemmar att komma in med förslag till lämpliga ämnen till Hundsnackarkvällar. Kl. 21.00 avslutades den trevliga pubkvällen.


Monica Ulmeryd



     
 

Sponsorer:

Kardevall Asfalterar AB Rörmekano logo
  Kardevall Asfalterar AB, VALLENTUNA
tel: 070-647 83 18
www.kardevallasfalterarab-vallentuna.clearsearch.se
  Rörmekano
tel: 08-511 791 48
www.rormekano.nu
Susanns Familjedaghem logo Logo
  Susanns Familjedaghem
tel: 070-7342340
www.dagmammor.se
  Oderland webbhotell
tel: 031-3616161
www.oderland.se

 

 

 
     

 

©2012 Created by Morgan Högberg. Webmaster mail: morgan@ledarhundsklubben.se